Седмица на четенето

Categories:блог
admin

В изпълнение на Заповед № 01-28/03.10.2018 г. относно провеждането на Национална седмица на четенето, в периода от 22 до 26 октомври 2018 г. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе предлага следната

ПРОГРАМА
за осъществяването на инициативата „Седмица на четенето“
в периода от 22 до 26 октомври 2018 г. в ПГО „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе:

Понеделник, 22.10.2018 г.
Откриване на Националната седмица на четенето в ПГО „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе
„Моят любим литературен герой” – дискусия в часовете по български език и литература .
Място и време: ПГО, стая 1, 1 час- – VIII „A“
ПГО, стая 3, 6 час- – VIII „В“
ПГО, стая 8, 3 час- – IX „B“
ПГО, стая 10, 3 час- – IX „Б“
ПГО, стая 5, 1 час- – X „А“
ПГО, стая 6, 6 час- – X „Б“
Отговорник: Радина Лишева – учител по ОУП, гимн. етап.
Пламена Дочева- старши учител по ОУП, гимн. етап

Вторник, 23.10.2018 г.
Състезание за най-добър четец и най-добър разказвач в класа.
Място и време: ПГО, стая 2, 1 час – VIII „Б“ клас
ПГО, стая 7, 5 час – IX „A“ клас
ПГО, стая 6, 3 час – X „Б “клас
Отговорник: Пламена Дочева – ст. учител по ОУП, гимн. етап.
Радина Лишева – учител по ОУП, гимн. етап

Сряда, 24.10.2018 г.
Обявяване на инициативата, която ще се реализира на 26.10. 2018г за даряване и размяна на книги от класните ръководители в часа на класа за записване на желаещите за участие. Изготвяне на списък с любими книги на учители и ученици- представители на всички класове.
Място и време: ПГО, Час на класа, всички класове
Отговорник: класни ръководители и Татяна Нахабедян – ст. учител по ОУП, гимн. етап.

Четвъртък, 25.10.2018 г.
„Пътешествие в света на книгите” – посещение в училищната библиотека и библиотеката на читалище „Зора“.
Място и време: ПГО, 9.40-10.00, ученици от VIII – те класове
Отговорник: Радина Лишева – учител по ОУП, гимн. етап.

Петък, 26.10.2018 г.
Четене на откъси от любими книги от учители и ученици в зала „Добродетел“.
Даряване и размяна на книги от желаещите ученици.
Тържествено закриване и награждаване на участниците в Националната седмица на четенето в ПГО „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе.
Място и време: ПГО –зала „Добродетел“ 2-ри етаж, 13.30 часа
Отговорници: Радина Лишева – учител по ОУП, гимн. етап и Пламена Дочева – ст. учител по ОУП, гимн. етап