Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе с участие в Национални дни за учене през целия живот

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе – училището с традиции в професионалното образование и обучение на възрастни – за поредна година взе участие в четвъртите Национални дни за учене през целия живот по проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Инициативата, организирана от Министерство на образованието и науката, се проведе от 3 до 5 октомври 2018 г. в гр. Пловдив. С мисъл за просперитета на професионалното образование в България и ученето през целия живот, форумът събра около една маса представители на професионални гимназии, на синдикални и неправителствени организации, центрове за професионално обучение, областни администрации, бизнеса.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе участва в изложение на професионални гимназии от страната. Щандът с изделия – дело на възпитаници на училището, изработени в часовете по учебна практика с много любов към професията, се открои с иновативни идеи и оригинални дизайнерски решения. Мнозина от гостите споделиха трайните си впечатления от предното издание на Националните дни за учене през целия живот в гр. Русе, когато ученици от модното училище представиха зрелищно ревю-спектакъл с екстравагантни облекла със светлинни ефекти.