ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи в „Европейски ден на спорта в училище“

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 28.09.2017г. /петък/, след приключване на учебните часове, в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, се проведе спортен празник. Той бе посветен на Европейския ден на спорта в училище. Всички ученици, заедно със своите класни ръководители и учители, се включиха в организираните спортни игри на откритите спортни площадки на гимназията. По предварително създадено разпределение на учениците според желанията им, заниманията се проведоха по следните спортове: Футбол, Волейбол, Народна топка, Бадминтон, Подвижни игри. С голям интерес в игрите се включиха и част от децата със специални образователни потребности.

Спортните игри създадоха много настроение, с много положителни емоции и породиха желание за нови спортни занимания.

Ръководството на гимназията благодари на учителите по ФВС за стриктно създадената организация при отбелязване на традиционния Европейски ден на спорта в училище, както и на своите ученици за масовото включване в инициативата.