Рекордно високи резултати на матурата по английски език

Categories:блог
admin

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с рекордно високи резултати на матурата по английски език

 

1 оценка Отличен 6.00

1 оценка Отличен 5.91

1 оценка Отличен 5.77

1 оценка Отличен 5.75

1 оценка Много добър 5.21

Това са резултатите на учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, които получиха завидно високи оценки на Държавния зрелостен изпит по английски език през месец май. Гордост за целия общооучилищен колектив и за своите родители!

Възпитаниците на училището доказаха, че наред със знанията и  компетентностите в сферата на професионалното образование, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе предоставя отлична общообразователна подготовка. Средният успех от матурата по английски език за училището е Отличен 5.73.

Трима от тези зрелостници бяха и сред осемте ученици от Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, които през 2016 г. участваха в обучителен обмен в гр. Ашафенбург, Германия в рамките на  Проект  „Добри практики на дуалното образование в индустрията за облекло” по Програма „Еразъм+”. Наред с надграждането и подобряването на ключови практически умения в интеркултурна среда и запознаване с добри практики в чужбина, ученците имаха възможност да развият и езиковите си познания.

Високите оценки на възпитаниците са поредното доказателство, че учището е престижна образователна институция, подготвящо висококвалифицирани специалисти с реални възможности за успешна професионална реализация.

Средният успех за гимназията от положената от зрелостниците матура по Български език и литература тази година е по-висок в сравнение с миналата година.