E&E FASHION

Categories:блог
admin

Международна среща по проект в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

 От 14 до 15 юни 2018 г. Русенска търговско-индустриална камара и Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бяха домакини на международна работна среща по проект „E&E FASHION – Партньорство образование-заетост за ПОО в модния сектор“.

Основна цел на двугодишния проект /2016-2018/ е разработването на европейски обучителен инструментариум за подпомагане осъществяването на обучение чрез работа на всички етапи на професионалното образование и обучение. Проектът ще съдейства също за въвеждането  на механизми за осигуряване на качеството за обучение чрез работа в професионалното образование и обучение в модния сектор, със специален акцент върху обратната връзка между системите за първоначално професионално образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение.

За постигането на тези общи цели, партньорите по проекта очертаха четири основни дейности. Първата фаза се състои в проучвания на национално ниво, в изготвяне на набор от добри практики, които биха могли да послужат като модел за подобряване на съществуващите практики за обучение чрез работа. Втората фаза на проекта има за цел да изготви насоки, които да помогнат на институциите за професионално образование и обучение в сектора на модата да подобрят реално въведените от тях практики за обучение чрез работа. През третата фаза и окончателната част проекта предвиждат разработване на и насоки за интегриране на висококачествено обучение чрез работа в системата за управление на качеството на доставчиците на професионално образование и обучение.

Проектът се координира от Техническия колеж „Йоан К. Стефанеску” (Румъния), а партньори по проекта са Асоциация Ефеби  (Италия), Технически университет “Георге Асаки” в Яш (Румъния), Асоциация Еурокреа (Италия), Асоциация Конфапи (Италия), Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе (България), Търговска камара (България) и Реваленто (Нидерландия).

Чуждестранните гости посетиха Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, където бяха запознати с дългогодишната история на училището, разгледаха модерната материално-техническа база. Партньорите по проекта останаха впечатлени от модното ревю, което възпитаниците на гимназията представиха  ефектно и артистично.