Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност

Categories:блог
admin

Кариерни пътеки за младежите от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в уебинар по проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“ на 18 юни 2018 г. във видеоконферентната зала на Русенска-търговска-индустриална камара. Заедно със студенти от Факултет по икономика и мениджмънт към Университета по селско стопанство, ветеринарна медицина и развитие на селските райони (Букурещ) – филиал Кълъраш (Румъния) възпитаниците на професионалната гимназия се запознаха с възможностите за личен брандинг и начините за изграждане на добро професионално име.

Последвалата дискусия провокира младите хора да проявят повече интерес към иновативното предприемачество, личния брандинг, онлайн тръговията, социалното предприемачество.

Събитието бе организирано от Бизнес иновационен център „INNOBRIDGE”.