Училищно лидерство

Categories:блог
admin

Инж. Диана Иванова – Директор на от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие на 7 юни 2018 г. в гр. София в  заключителен форум по програма „Училища на бъдещето“ към Фондация „Америка за България“.

Инициативата помага на училища от цялата страна да преобразят образователната среда с цел по-добри резултати на учениците си. Заедно с училищните екипи, програма „Училища на бъдещето“ създава модели на училища, които въплъщават силно училищно лидерство, съвременни педагогически подходи, мотивираща учебна среда и ангажиращи образователни технологии.

Директорката на модното училище на Русе участва в заключителния форум в частта „Училищно лидерство“. Споделянето с представители на училища от цяла България на добри практики на училищно лидерство, е знак, че се насърчава сътрудничеството и мобилността между образователните и обучаващи институции в страната. Подобен съвместен обмен на идеи и знания отваря пред всяко българско училище алтернативата за емпирично изследване на значими аспекти на училищно лидерство от гледна точка на пълнотата и адекватността на образователните политики.