Kонкурс „На крилата на моята мечта“

Categories:блог
admin

Рисунка 1 – Вяра Станимирова Валентинова – ученичка от 9 а клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

„В днешно време хиляди самолети излитат дневно от летища по целия свят. Те замърсяват въздуха, водата, природата. Аз мечтая всеки да може да полети във въздуха, но с мисъл за природата, без да я замърсява.“

Рисунка 2 – Есин Рючхан Реджеб – ученичка от 10 а клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

„Книгите ми помагат да мечтая. Те са моите крила. Водят ме в различни светове и обикалям земното кълбо без да ставам от дивана. “

Рисунка 3 – Габриела Анатолиева Георгиева – ученичка от 8 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

„Рисунката изразява мечтата на едно момиче да докосне луната. “

Рисунка 4 – Габриела Анатолиева Георгиева – ученичка от 8 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Рисунка 5 – Румяна Венелинова Георгиева – ученичка от 11 а клас от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

„Мечтата ми е да летя с красивия залез. “