Спортeн празник „Крилата на приобщаването“

Categories:блог
admin

Училището като общност на приятелство и споделени ценности дава крила на децата. Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и приобщава една автентична общност от ученици, учители, родители.

На 17. май 2018 г. в двора на училището бе проведен Спортен празник по повод честването на Националния ден на българския спорт. Инициативата, събрала заедно ученици, учители и родители, премина под мотото „Крилата на приобщаването 2018“  във връзка с провеждането на национална комуникационна кампания „Дни на приобщаването“, организирана от Център за приобщаващо образование под мото „Дайте им крила“.

В рамките на празника се проведоха интересни спортни инициативи, включващи състезателни игри на открито между отбори, излъчени от класовете: футбол, стрийтбол, волейбол, народна топка, бадминтон и  надиграване с народни хора. На победителите от игрите бяха връчени награди, а за най-активния участник сред учениците – приз „Спортист на ПГО”.

Спортният празник, организиран под мотото „Крилата на приобщаването“ е свързан с концепцията за здравословен и активен начин на живот, осмисляне на свободното време, социално приобщаване и интеграция чрез физическо възпитание. Родители и учители са обществено ангажирани децата да бъдат стимулирани в интереса и любовта си към спорта, осъзнавайки социалната му значимост като ценност за развитието на подрастващите.

Идеята на организираните игри бе масова ангажираност на всички класове в различните спортни дейности, раздвижване и физическа активност чрез участие в повече от една спортна инициатива. Това бе ден за насърчаване на учениците да демонстрират спортните си умения, да се състезават с характер, да печелят и губят, да бъдат удовлетворени от спортната надпревара. Акцентът бе върху елемента на забавлението и изпробването на иновативни методи за спортна деятелност, за да се повиши усещането за принадлежност към училището на всеки участник.

С мисъл, толерантност и грижа за децата със специални нужди и увреждания, които се обучават в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе бе предоставена равна възможност на част от тях чрез силата на спорта да проявят потенциалните си умения, да отстояват позиции с воля, да общуват с връстниците си.

Силата на „Крилата на приобщаването“ е в пълноценното участие на ученици, родители и учители в училищния живот, независимо от пол, религия, етнос, социален статус и физически възможности, което превръща професионалната гимназия в естествен център на общността.

Стремежът на училищния колектив е да успява като екип, съхранявайки традициите и предавайки нататък най-доброто от тях. Принадлежността към общността на гимназията и ентусиазма да се развива и обогатява образователно-възпитателната среда, прави училищния живот неповторим и интересен. Всички заедно – ръководство, родители, учители и ученици са обединени от общ стремеж – ежедневно да се поддържа дух на толерантност и взаимопомощ с грижа за създаването на динамично културно-образователно пространство.