СЪОБЩЕНИЕ

Categories:блог
admin

Уважаеми ученици и родители,

на 8 май 2018 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе започват събитията, свързани с инициативата на българските общности зад граница „Розите на България“. Във вторник ще бъде открита изложба от бродирани изделия – облекла, кърпи и ръкоделия. На Деня на Европа ще бъдат раздадени отличителните знаци за хорото на 11 май – разноцветни хартиени рози, и ще бъдат наградени участниците във викторината за град Русе „Познай личност, сграда или площад“. В петък на 11 май членовете на студио „Манекени“ и клуб „Танцова шевица“ ще представят традиционно и съвременно облекло с фолклорни елементи. На общоучилищното хоро на фона на „Празнична сюита“ учители и ученици ще танцуват в ритмите на българския национален фолклор.