Миналото на Русе – гарант за европейското му бъдеще

Categories:блог
admin

С поредица от инициативи учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван  Лазарова“ – Русе отбелязват 6 май – официалния празник на град Русе.

На 2 май в зала „Добродетел“ на училището членовете на клуб „Съвременник“ с ръководител г-жа Татяна Нахабедян  представиха историята на празника на Русе и свързаните с него традиции и събития. С искрен интерес всички изгледаха филм за създаването на Опълченския паметник в центъра на града – символ на Русе. Бе проведена и викторина за значими личности и факти, свързани със събитието. Заслужено внимание бе отделено и на създаването на гимназията и утвърждаването му като Модното училище на Русе. Учениците, участвали най-активно във викторината, получиха като награда празничен брой на традиционния училищен вестник „Съвременници“. В рубрика „Миналото на Русе – гарант за европейското му бъдеще“ е събрана информация за всички събития, които са се случили за първи път именно в Русе.

В края на тържеството бе презентирана инициативата „Познай сграда, личност и площад от миналото“. На две табла са представени снимки с емблематични сгради от миналото на Русе и на известни  русенци-революционери. Учениците ще участват  със специални талони за отговори, а по-късно ще бъдат обявени и наградени изявилите се ученици.

На 4 май учениците от Х б клас с класен ръководител Елена Михайлова ще презентират материал за паметници на културата и интересни събития в историята на Русе. На видно място във фоайето на гимназията е поставена и програмата с инициативите, организирани от Община Русе и посветени на празника на града.