„Бъди активен – спаси живот“

Categories:блог
admin

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Професионалнa гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе организира екоакция за събиране на вторични суровини (хартия) в периода от 22. март 2018 г. до 16. април 2018 г. вкл. във връзка с провеждането на доброволчески екоинициативи под надслов „Бъди активен – спаси живот“, организирани от РИОСВ – гр. Русе и СНЦ „Дунавско сияние“ – Русе по повод отбелязването на 22 април – Международен ден на Земята.
Събраната хартия, подвързана и подредена, със съдействието на класните ръководители да бъде предавана от учениците на домакина на училището в сутерена до козметичен салон, след приключване на учебните занятия.
Надяваме се на отговорното включване на всички ученици в екоинициативата с мисъл за опазване на природата и околната среда чрез разделно събиране и рециклиране на отпадъци.