Модна хоротека

Categories:блог
admin

p1080289С “Модна хоротека” бе отбелязан Международният ден на толерантността в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – град Русе.

Инициативата на Ученическия съвет и клуб „Философският път към успеха” намери подкрепа сред всички ученици, които от ранни зори до края на учебните занятия в междучасията се хващаха на хорото и показваха завидна почит и любов към българския народен танц.

Във фолклора гимназистите откриха възможността да изразят отношението си на уважение и разбиране към многообразието в нашето училище – притегателен център за различни социални, културни и религиозни групи и традиции. Символиката на “хващането ръка за ръка на хорото” бе отразена и в художественото творчество на бъдещите модни дизайнери, фризьори и козметици, които претвориха празника в рисунки, поезия и есета на английски език.

В часа на класа бе представен информационен панел, подготвен от ученици от 10 “Б” клас, съдържащ презентация за международния ден на толерантността. Последвалата дискусия повигна въпроса за необходимостта от отбелязването на този ден. Изложените гледни точки и идеи провокираха младите хора за смисъла да живеем, учим и творим заедно и как да сме толерантни в мноогобразието.

Своеобразен рекорд бе поставен в края на празника, когато над 70 ученици и учители играеха народни танци, а направените от всеки 9 442 стъпки ги доближиха още повече до целта – да сме единни в многообразието.