Отлични резултати на десетокласниците от проведеното Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Categories:блог
admin

И тази година в България се организира национално външно оценяване по общата Европейска рамка на дигитални компетентности. От Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в оценяването бяха включени всички ученици от десетите класове. Тридесет и двама от тях, постигнаха резултат по-висок от 50% и получиха сертификати, удостоверяващи високото им ниво на подготовка за пълноценно използване на съвременните технологии. Това за пореден път показва, че в училището учат млади хора, които се стремят непрекъснато да се развиват и да бъдат готови за предизвикателствата на 21 век и съвременното информационно общество.