Kръгла маса с международно участие на тема: ”Промени в пазара на облекло и влиянието им върху производството”

Categories:блог
admin

pgo-kragla-masaФинал на юбилейната седмица, проведена под мотото„120 успешни години училището ни е на мода”,  бе кръгла маса с международно участие на тема:” Промени в пазара на облекло и влиянието им върху производството”, състояла се на 09.12.2016 г. в зала „Добродетел” на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр.Русе. В работата й се включиха г-н Волфган Вайс- управител на водеща консултантска организация в сферата на шивашката индустрия „Вайс Консултинг” , Германия и Г-жа Кристине Трумп, Г-н Ахим Баерл – собственик на фирма БТБ България Русе, Г-жа Петя Милушева – Управител на Специализирания клъстер и институт по облекло и текстил, представители на конфекционния бизнес в Русе, учители професионална подготовка  в  гимназията.

Срещата откри инж.Диана Иванова- Директор на ПГО „Недка Иван Лазарова” Русе с думите, че успехите на училището през годините са резултат от съвместната и всеотдайна работа на учители и  ученици в партньорство с  конфекционния бранш. „Гимназията ни  винаги се е стремяла да бъде еталон за иновативно професионално образование. Партньорството с Вас, белязано с последователност и развитие, е пример как образователния потенциал на възпитаниците ни, в съчетание с ефективно бизнес управление, създава модерен иновативен модел за успешна професионална реализация”.

В същата насока бяха посланията и на представителите на конфекционния бизнес в Русе, които акцентираха върху това, че успешната реализация на учениците от ПГО „Недка Иван Лазарова” Русе е резултат на качествена подготовка, съответстваща на съвременните изисквания на трудовия пазар на шивашките предприятия, подготвени с професионализъм от високо квалифицирани специалисти, които са в съзвучие с иновациите в бранша и потребностите на  икономиката  като цяло.

Г-н Вайс – управител на „Вайс Консултинг” гр.Ашафенбург- Германия, на свой ред определи като водеща цел в политиката на съвременната шивашка индустрия  развиването на  личностния потенциал и професионалните умения на персонала, както и привличането на  амбициозни хора, предоставяйки им възможности  за творческа изява и реализация.

В рамките на кръглата маса бяха споделени добри практики на иновации в средното професионално образование и обвързването му с дуалната система на обучение.