Срещу насилието, основано на полова принадлежност

Categories:блог
admin

pgo_zonta_2016_11_29-13На 28 ноември 2016 г. в Зала „Добродетел“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе се проведе работна среща на тема „Активност срещу насилието, основано на полова принадлежност – Зонта казва НЕ на насилието срещу жените“ между всички неправителствени организации и сдружения в град Русе.

Интерес представлява лекцията на г-жа Елена Петкова, програмен директор на Сдружение „Еквилибриум”, на тема „Насилието – причини, последици и превенция“.

Официално бяха открити дните на „Активност срещу насилието, основано на полова принадлежност “ с осветяване в оражев цвят на емблематична за женското движение в града ни сграда на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе.