Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Categories:блог
admin

p1080289През 2016 г. в България се организира национално външно оценяване по общата Европейска рамка на дигитални компетентности. От Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в оценяването бяха включени тридесет и девет десетокласници. Двадесет и седем от тях, постигнаха резултат по-висок от 50% и получиха сертификати, удостоверяващи високото им ниво на подготовка и непрекъснат стремеж за развитие.