Шести лекоатлетически крос „Бягство към свободата“

Categories:блог
admin

На 21 октомври 2014 г. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе отбеляза  Европейския ден за борба с трафика на хора. За   шести пореден път Гимназията активно се включи във всички общоградски инициативи, целящи да повишат културата на младите хора по този въпрос и да им помогнат да идентифицират различните форми на трафикиране.

Акцент в програмата е инициативата на Ученическия съвет при Професионална гимназия по облекло „Неда Иван Лазарова“ Русе за провеждане на лекоатлетически крос „Бягство към Свободата“ сред учениците от 9-ти и 10-ти класове и който по традиция се осъществява. Целта на спортното състезание е да направи препратка към уменията, които всеки един от нас трябва да притежава, за да се предпази или ако пък е попаднал в ситуация на трафик, да се спаси.

Лекоатлетическият крос започна в 13.40 часа до Понтон № 6 на крайбрежната дунавска алея. Бяха организирани  три вида спортни игри:

– Индивидуално бягане 300 м.;

– Отборно бягане 40 м. по двойки със завър
зан ляв/десен крак;

– Отборно бягане 30 м. по двойки с чувал.

За участниците в игрите бяха осигурени предметни награди от Превантивно-информационен център – град Русе и Ръководството на ПГО „Недка Иван Лазарова” Русе.

Победители в индивидуалното скоростно бягане сред момчетата станаха:

Първо място – Сергей Михайлов

Второ място – Фредерик Николов

Трето място – Петър Христов,
а сред момичетата:

Първо място – Арзу Шабанова

Второ място – Ивона Великова

Трето място – Николета Цветкова.

Завиден спортен дух показаха учениците от 9 „а” клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, които станаха първи във всички спортни игри, а второ и трето място заеха отборите на 10 „б”, специалност „Фризьорство” и 10 „а”, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”. По един нетрадиционен начин заявихме, че познаваме „съвременните форми на експлоатация и робство” и сме информирани как да се предпазваме и оказваме подкрепа на жертвите на трафика на хора.

През седмицата 13 – 17 октомври в Часа на класа проведохме презентации по най-актуалните данни и форми за превенция на трафика на хора, представени от членовете на Ученическия съвет при Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”Русе, а изложбата „Човекът не е стока!“ допълни програмата по отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври.

В инициативата взеха участие над 150 ученици от всички класове на училището.