124 години Професионална гимназия по облекло

Categories:блог
Стефка Мънгова

В предколедните дни, когато Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ -гр. Русе чества 124 години от основаването си – ПОКЛОН пред съзидателите, отдали своите умения и знания за създаването и просперитета на училището.

Гимназията е наследник на женско благотворително дружество „Стопанка”. Основна цел в неговaта дейност е принципът на благотворителността, просвещение на русенските девойки, възпитанието им в патриархален дух. Дружеството е учредено от 40 русенки, които „работят неуморно, на драго сърце, с чиста съвест, с любов към Отечеството и Русе.“

След Освобождението по инициатива на Стоянка Доганова, Дружеството, което е едно от най-многобройните и активни членове на Българския женски съюз, през 1895 г. поставя началото на своето Девическо професионално училище, второто в страната след училището на софийското дружество “Майка”. От 1933 г. то носи името на Недка Иван Лазарова, в чиято памет съпругът й – виден русенец, дарява 510 000 лева за построяване на девическо училище с единственото изискване то да носи името на съпругата му на „вечни времена”.

Делото на основателите на училището е пример за това как се създава и развива една идея, родена от добротворството и ентусиазма на родолюбиви българи, чийто традиции са съхранени до днес.