Хоспитиране на студенти от Център “Продължаващо обучение” към РУ “Ангел Кънчев” – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

Доц. д-р Юлия Дончева от РУ “Ангел Кънчев” благодари на директора на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, инж. Диана Иванова, за приема и професионалното отношение към обучаемите от Център “Продължаващо оучение” към университета и тяхното хоспитиране в гимназията.