Форум „9 години Морска академия 2020“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе – участва във форум „9 години Морска академия 2020“, който се проведе от 04 до 07 юни 2019 г. в Слънчев бряг под патронажа на Министерство на образованието и науката и Посолството на Унгария в България. Г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе и Председател на Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ е в организационния екип на срещата, в която основен акцент бяха съвременните тенденции, предизвикателства и възможности за качествено образование. 

Проектът „ Морска Академия 2020”, разработен в контекста на основни стратегически документи на Европейския, е значим с провеждането на актуални и непреходни дейности, заредени с емоционална интелигентност и професионална компетентност.

„Форумът е иновативна форма за популяризиране на добри учителски практики, обмен на информация, практически опит и идеи за повишаване продуктивността на педагогическата дейност на директори, учители, възпитатели и др. специалисти в системата на училищното и предучилищно образование.“ – споделя инж. Диана Иванова.