Учим на открито и е по-интересно!

Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците от 8а клас, специалност „Моден дизайн“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в изнесено обучение в часа на класа на Русенския кей. Темата бе „Движение извън населено място през деня. Ж.П. прелези. Маневри на пътя“. Г-жа Маринка Милушева, старши учител, запозна учениците с правилата за регламентирано преминаване на регулиран и нерегулиран ж.п. участък под хотел „Рига“. Дискусията, провела се на анфитеатъра на кея, провокира споделянето на преживяни случки, свързани с безопасното движение на пътя.