Бюджетadmin
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.
Бюджет 2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 31.03.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2017 до 31.03.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.06.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2017 до 30.06.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.09.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2017 до 30.09.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.
Бюджет 2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2018 до 31.03.2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 30.06.2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2018 до 30.06.2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.