Бюджетadmin

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.


Бюджет 2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.03.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.06.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.09.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.


Бюджет 2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.03.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.06.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.09.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.12.2018 г.


Бюджет за 2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.03.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнениетона бюджета към 30.06.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.06.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.09.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС към 31.12.2019 год.