Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2020/2021г.

Актуализирани правила на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 г.

Задължителен инструктаж на учители и служители, Приложение № 2 към Заповед № 01-841 от 11.09.2020 г. на директора

Задължителен инструктаж на учениците, Приложение № 3 към Заповед № 01-841 от 11.09.2020 г. на директора


Правилници, планове, кодекси

Правилник за дейността на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Етичен кодекс

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на сигнали


Графици за учебната 2020/2021 година

Часови график

График приемно време (консултации с ученици) – втори срок

График класни работи втори срок

Графици контролни работи за втори срок

График за допълнителния час на класа (работа с родители и училищна документация)

График за работното време на директор и заместник-директори

График за държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2020/2021 г.


Училищни учебни планове за 2020/2021 година

УУП-8а, спец. „Моден дизайн“

УУП-8б, спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

УУП-8в – спец. „Организация и технология на фризьорските услуги“

УУП-8г, спец. „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

УУП-9а, спец. „Моден дизайн“

УУП-9б, спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

УУП-9в, спец. „Организация и технология на фризьорските услуги“

УУП-9г, спец. „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

УУП-10а, спец. „Моден дизайн“

УУП-10б, спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

УУП-10в, спец. „Организация и технология на фризьорските услуги“

УУП-11а, спец. „Моден дизайн“

УУП-11б, спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

УУП-11в, спец. „Организация и технология на фризьорските услуги“

УУП-11г, спец. „Шивачество“

УУП-12а, спец. „Моден дизайн“

УУП-12б, специалност „Фризьорство“/“Козметика“