Участие на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе в “Базар на професиите”, част от “Седмицата на професионалните умения”

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици, родители и учители от Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе взеха виртуално участие в “Базар на професиите”, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Инициативата е част от “Седмицата на професионалните умения”. На събитието бяха представени над 20 професии, презентирани лекции за кариерно развитие, срещи с личности с обществено значими професии. Ранното професионално ориентиране на младите хора насърчава съзнателния и успешен избор на професия. Към Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе има изграден Център за кариерно развитие.