Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Съгласно разрешение от Министъра на образованието и науката, поради високия процент на заболели учители, ви уведомявам, че в периода от 23 ноември до 4 декември 2020 г. включително – две седмици, часовете за учениците 8-12 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ще се провеждат в електронна среда от разстояние.

Обучението ще се осъществява по утвърден часови график във Виртуалната класна стая на електронната платформа Школо, за който ще бъдете осведомени от класните ръководители. Учебните практики на всички паралелки задължително ще се провеждат присъствено в училище, при спазване на противоепидемичните мерки, съгласно указания на РУО – Русе. Производствените практики на учениците в дуална система на обучение ще се провеждат в реална работна среда.

Моля всички отговорно и съзнателно да се включват в учебния процес. Използвайте оптимално информационните технологии и ресурси. Спазвайте лична хигиена и задължителните здравни мерки! Скъпи ученици, моля, пазете собственото си здраве и това на вашите близки! Бъдете силни и мотивирани!

инж. Диана Иванова – Директор