Традиционно е сътрудничеството с Русенския университет

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и педагогически специалисти взеха участие в среща със студенти и преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Екипът на професионалната гимназия, заедно с представители на бизнеса, имаше честта да връчи грамоти на студенти от вътрешния за университета конкурс за разработване на бизнес план 2019. Бяха презентирани и последните дейности по Проект Innoventer за социално предприемачество, на който Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е партньор.