С лице към знанието, младостта и бъдещето

Categories:блог
Стефка Мънгова

Зрелостници от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в традиционният Ден на отворените врати на Русенския университет на 21 ноември 2019 г. Кандидат-студентите, техните родители и учители се запознаха с възможностите за обучение във висшето училище и влязоха свободно в неговите учебни зали и лаборатории. Отделните факултети и филиали бяха представени със свои рекламни щандове. Дванадесетокласниците от модното училище на Русе бяха най-активни от гостите в проведената викторина „Какво знам за Русенския университет“. Впечатлени бяха и от демонстрациите на иновационни продукти и технологии, на роботизирана, транспортна и друга техника.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е в ползотворно партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“ в работата по редица проекти и обществено значими инициативи.