Спечелени наградиadmin

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе е носител на много призове и заслужени награди – висока оценка, че училището е еталон за авторитетно учебно заведение, възпитаващо талантливи, иновативни и мотивирани ученици с потенциал да се развиват, да генерират идеи, творят и осъществяват мечтите си в България.

 • Месец март 2016 г. втора награда в раздел „Ученически вестници на хартиен носител“ за екипа на клуб „Съвременници“ за училищния вестник „Съвременници“, който се издава от 2010 година;
 • Награда „Русе” през 2006 година за принос в развитието и утвърждаването на иновации в образованието и индустриалното развитие на града и индивидуалните награди „Русе”, присъдена на целия колектив на гимназията за „Цялостен принос в предучилищното, началното, основното и средното образование”;
 • Награда за „Най-добра практика за учене на възрастни 2013 г.” на МОН, присъдена на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе за създадения към нея по Програма Phare Център за обучение на кадри в шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов район;
 • Присъден знак за качество „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“ във връзка с инициативата за оценка на училищната среда на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” и със съдействието на МОН;
 • Награда по Проект „Учене в толерантност”, в партньорство с Датски институт по правата на човека;
 • Номинация за награда „Прокултура”, по инициатива на Българска асоциация на работодателите в областта на културата – БАРОК;
 • VІ-та Национална панорама на професионалното образование 2014 г. в гр. Пловдив:

  І-во индивидуално място за козметика;

  ІІ-ро отборно място в направление „Млади таланти в модата”;

  ІІІ-то отборно място в направление „Най-добър млад фризьор и гримьор”;

 • Приз „Директор на годината“, присъден на 14.12.2018 година на инж. Диана Иванова, след номинация в Националния конкурс на Синдиката на българските учители „Най-добър социален партньор – директор“.
 • Приз „Учител на годината“, присъден на 10.05.2019 година на г-жа Татяна Нахабедян – старши учител по български език и литература, след номинация в Двадесет и втория Национален конкурс, организиран от Синдиката на българските учители.
 • Награда „Неофит Рилски“, присъдена по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, на г-жа Татяна Нахабедян – старши учител по български език и литература, за дългогодишна цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

 • Годишна награда в категория „Ръководител на обучителна институция/организация“, присъдена на инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, присъдена на Националните дни за учене през целия живот 2019 по проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот”. Призът е признание за професионалния опит на целия екип на училището с традиции в професионалното образование и обучение на възрастни.