Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе домакин на работна среща по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 22 октомври Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе домакин на работна среща с директори на училища от областта по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Модното училище е едно от пилотните в страната за прилагане на обучението в реална работна среда. По проекта предстои пробно стажуване на ученици от 10. клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, в рамките на инициативата Европейска седмица на професионалните умения 2020.

Производствената практика на 11 клас, специалност „Моден дизайн“, дуална система на обучение, се провежда два дни в седмицата във водещи русенски конфекционни фирми. С тези дейности се повишава пригодността на професионалното образование към бизнеса и съвременните изисквания на трудов пазар.