Проект „Адаптация на работната сила“

Categories:блог
Стефка Мънгова

За втора поредна година русенски организации си партнират в подкрепа на политиките за намаляване на безработицата и адаптацията на работната сила в Община Русе. Дейностите са с ясното съзнание, че благоденствието на русенци е от особена важност за развитието на града.

На 28 юли 2022 г. Държавен архив – Русе бе посетен от участници в обучителни курсове по професии „продавач-консултант“ и „търговски представител“ , организиран по проект „Адаптация на работната сила“.

Проектът се осъществява от ЦПО „Тренинг“ към „Вижън Органайзинг БГ“ ЕООД, в партньорство с Българска стопанска камара и Агенция по заетостта.

На курсистите бе проведено практическо обучение от г-жа Толя Чорбаджиева, началник отдел „Държавен архив – Русе“ . Те се запознаха с типовете услуги и технологиите по формирането и изпълнението им, както и монетарезирането им. Демонстрацията включваше и запознаване с видовете документи, съхранявани в държавните архиви, спецификите на работата на деловодителя и завеждащия учрежденския архив, разгледаха изготвена номенклатура на делата и вътрешни правила за организация на деловодната дейност и учрежденския архив. Курсистите се интересуваха от процеса на дигитализацията и маркетинговите подходи на Държавен архив – Русе.

Интересен момент бе дарението на преводна литература от румънски на български език на Анка Станева от нейната дъщеря за Държавен архив – Русе.

Теоретичното обучение по професии „продавач-консултант“ и „търговски представител“ се осъществява от екип от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в зали по предприемачество и технологии.

Изказваме благодарност на г-жа Толя Чорбаджиева, началник отдел „Държавен архив – Русе“ за подкрепата при осъществяването на идеята за широкоспектърно и експертно обучение!