Специалност „Производство на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

Ако мечтаете за успешна кариера в областта на модата, производството и търговия с облекло, най-добрата възможност да поставите нейното начало ви дава

 СПЕЦИАЛНОСТ

“ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

П Р О Ф Е С И Я „ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО”

(паралелка с недостиг от специалисти на пазара на труда)

Учениците  придобиват знания и умения:

  • да чертаят основни конструкции на дамско, мъжко и детско облекло от тъкани и плетени текстилни материали;
  • да работят с основни видове шевни машини и автомати за производство на облекло от тъкани и плетени текстилни материали;
  • да изработват детайли и облекло от текстил, спазвайки технологичната последователност;
  • да ръководят шивашка фирма.

 Завършилите специалността намират успешна реализация като конструктори-моделиери, проектанти, дизайнери, мениджъри на шивашки фирми, модни консултанти, преподаватели и получават:

втора степен на професионална квалификация;

– образование: средно;

Срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;

Форма на обучение – дуална, с изучаване на английски език

 Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе разполага с учебни работилници, оборудвани със съвременни електронни шевни машини и гладачна техника; компютърни кабинети с висок клас компютърни терминални решения, художествено ателие, зала за тържества, библиотека.

 Град Русе е център на конфекционния бранш в България – тук са позиционирани около 300 шивашки фирми. Местният трудов пазар изпитва необходимост от кадри, като тези позиции от години са най-срещаните в офертите на Бюрата по труда в  Русе и региона.