Специалност „Производство на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“
ПРОФЕСИЯ „ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО“
(паралелка с недостиг от специалисти на пазара на труда)

Учениците придобиват знание и умения да изработват детайли и облекло от текстил, спазвайки технологичната последователност, което им дава възможността да ръководят шивашки фирми. Завършилите специалността намират успешна реализация като конструктори-моделиери. проектанти, дизайнери, мениджъри на шивашки фирми и модни консултанти.

  •  втора степен на професионална квалификация;
  • образование СРЕДНО;
  • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;
  • форма на обучение – дуална, с изучаване на английски език.