Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

СПЕЦИАЛНОСТ
„ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ”
П Р О Ф Е С И Я „ФРИЗЬОР”

Свързана с овладяване на фризьорското изкуство в съответствие с модните линии. Възпитаниците се обучават да работят в съзвучие със съвременните тенденции и технологии в сферата на фризьорството и козметиката; да творят красота за ежедневието; да прилагат в работата си стилове, които са модерни и практични. Креативността и любовта към красивото са ключът обучаваните в тази специалност да бъдат част от талантливи творчески екипи в престижни фризьорски и козметични студиа, спа-центрове и хотели, салони за красота и др., както и да ръководят собствен бизнес.

  • трета степен на професионална квалификация;
  • образование СРЕДНО
  • срок на обучение – 5 години след VІІ клас
  • форма на обучение – дневна, с изучаване на английски език