Специалност „Моден дизайн“ – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

Ако вашата цел е да се реализирате професионално в творческа, динамична и иновативна среда – заемете своето място в

С П Е Ц И А Л Н О С Т
“ М О Д Е Н  Д И З А Й Н ”
П Р О Ф Е С И Я
„ДИЗАЙНЕР”

Учениците придобиват знания и умения:
• да осъществяват собствените си идеи и да създават облекло и аксесоари по свой вкус;
• да изграждат естетически усет към съчетаване на цветове и шарки;
• да използват иновативни методи в работата с различни платове и материали;
• да усвояват техниката и технологията за изработване на облекло и аксесоари;
• да бъдат креативни и уникални като се включват в модни изяви и творчески проекти.
Завършилите специалността намират успешна реализация в различни направления на модната индустрия като модни стилисти и дизайнери, конструктори-моделиери, проектанти, мениджъри, организатори на модни ревюта, модни фотографи, рекламни експерти, модни консултанти, преподаватели и получават:
– трета степен на професионална квалификация
– образование СРЕДНО

Форма на обучение – дневна, с разширено изучаване на английски език

 Срок на обучение – 5 години, след VІІ клас

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе е изграден иновативен „Център за технологии в креативните индустрии“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – оборудван с модерни работни станции за 3D моделиране и прототипиране чрез стереоскопична проекция, в комбинация с програмен продукт CAD/CАМ.