Специалност „Бутикови облекла“ – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ „БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА

ПРОФЕСИЯ „МОДИСТ

С мисъл за новото, за модерното с поглед към традициите, специалността дава възможност на ученика да бъде моден дизайнер и едновременно с това да организира производство на разнообразни по вид модели облекло, и да търгува с тях. Творчески поглед към света на модните подиуми, ревюта и дизайнерски къщи. Специалността „Бутикови облекла”, за разлика от традиционните специалности на професионалната гимназия, е всеобхватна – включва целия процес от дизайна на облеклото, конструирането, моделирането, до технологичните операции, свързани с изработването на дрехата. Професията е изключително креативна. с потенциал да мотивира учениците в творчество и новаторство.

Модерно оборудваният „Център за технологии в креативните индустрии“, изграден в гимназията по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“, е място за учене чрез експерименти, откривателство и формиране на ключови професионални умения.

Училището е водещо в реализирането на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе предоставя достъпна архитектурна среда.

  • трета степен на професионална квалификация
  •  образование СРЕДНО
  • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас
  • форма на обучение – дневна, с разширено изучаване на английски език