Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

СПЕЦИАЛНОСТ „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“

ПРОФЕСИЯ „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е едно от пилотните училища в Русе и региона, което вече прилага иновативна форма на обучение чрез работа по модел на образователни системи в страни от Европейския съюз. Най-ефективният начин за мотивиране и кариерно ориентиране на учениците е прекия досег с реалната работна среда. Това ще доведе до формиране на устойчиви професионални знания и умения в областта на актуалните STEM-технологии.

  • трета степен на професионална квалификация;
  • образование СРЕДНО;
  • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;
  • форма на обучение – дуална, с изучаване на английски език.