Прием 2022-2023Стефка Мънгова

125 успешни години история и традиции!

Като професионално училище с дългогодишни традиции, гимназията изпълнява мисията си да подготвя и възпитава специалисти с висока мотивация – мобилни, адекватни, творци. Обучението се осъществява в сътрудничество с водещи фирми от шивашкия бранш, фризьорски и козметични студия в града и региона и подготвя висококвалифицирани кадри в областта на шивашката промишленост и услуги за личността.

Желанието, ентусиазмът и професионализмът на учениците се доказват от постигнатите призови места на ежегодните състезания по професии, организирани от МОН в рамките на Панорама на професионалното образование в гр. Велико Търново, гр. Варна, гр. Пловдив е гр. Гоце Делчев. В направленията „Най-добър млад фризьор и гримьор“, „Моден дизайн и десениране на текстил“ и „Млади таланти в модата“ учениците от гимназията неизменно печелят първите отборни места и редица индивидуални награди.

Гордост за всички са традициите, приемствеността и атмосферата на вечно търсене и експеримент. Затова и реализацията на випуските е успешна.

Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе разполага с: 4 учебни работилници, оборудвани със съвременни електронни шевни машини и гладачна техника; компютърни кабинети с висок клас компютърни терминални решения; художествено ателие; зала за тържества; модерно обзаведени козметично студио и фризьорски салони – представители на елитни европейски търговски марки за козметични и фризьорски продукти. От август 2020г. в училището е изграден иновативен „Център за технологии в креативните индустрии“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – оборудван с модерни работни станции за 3D моделиране и прототипиране чрез стереоскопична проекция, в комбинация с програмен продукт CAD/CАМ.

Училището е водещо в реализирането на Проекти и Програми, финансирани от ЕС.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе предоставя достъпна архитектурна среда.

Прием 2022-2023, след 7-ми клас:

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

МОДЕН ДИЗАЙН

БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА

ПРОИЗВОДСГВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

Заповед № РД-03-190 29.04.2022 на Регионално управление на образованието – Русе за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023г.

Заповед на директора на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за утвърждаване на държавния план-прием в училището за учебната 2022/2023г.

Приложение 1 – държавен план-прием за учебната 2022/2023г.

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022/2023г.

График за работа на Училищната комисия за прием на документи на ученици, завършили основно образование за участие в първи и трети етап на класиране в VIII клас

Незаети места след ВТОРИ етап на класиране  

Незаети места след ТРЕТИ етап на класиране