Прием 2021-2022Стефка Мънгова

124 успешни години история и традиции!

Като професионално училище с дългогодишни традиции, гимназията изпълнява мисията си да подготвя и възпитава специалисти с висока мотивация – мобилни, адекватни, творци. Обучението се осъществява в сътрудничество с водещи фирми от шивашкия бранш, фризьорски и козметични студия в града и региона и подготвя висококвалифицирани кадри в областта на шивашката промишленост и услуги за личността.

Желанието, ентусиазмът и професионализмът на учениците се доказват от постигнатите призови места на ежегодните състезания по професии, организирани от МОН в рамките на Панорама на професионалното образование в гр. Велико Търново, гр. Варна и гр. Пловдив. В направленията „Най-добър млад фризьор и гримьор“ и „Моден дизайн и десениране на текстил“ учениците от гимназията неизменно печелят първите отборни места и редица индивидуални награди.

Гордост за всички са традициите, приемствеността и атмосферата на вечно търсене и експеримент. Затова и реализацията на випуските е успешна.

Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе разполага с: 4 учебни работилници, оборудвани със съвременни електронни шевни машини и гладачна техника; компютърни кабинети с висок клас компютърни терминални решения; художествено ателие; зала за тържества; модерно обзаведени козметично студио и фризьорски салони – представители на елитни европейски търговски марки за козметични и фризьорски продукти. От август 2020г. в училището е изграден иновативен „Център за технологии в креативните индустрии“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – оборудван с модерни работни станции за 3D моделиране и прототипиране чрез стереоскопична проекция, в комбинация с програмен продукт CAD/CАМ.

Училището е водещо в реализирането на Проекти и Програми, финансирани от ЕС.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе предоставя достъпна архитектурна среда.

Прием 2021-2022:

След 7-ми клас:

МОДЕН ДИЗАЙН

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

Заповед РД-03-170/28.04.2021г.  на Регионално управление на образованието – Русе за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022г.

Приложение № 1 – Държавен план-прием за учебната 2021/2022г.

Заповед на директора на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе за утвърждаване на държавния план-прием в училището за учебната 2021/2022 година

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/2022г.

График за работа на Училищната комисия за прием на документи на ученици, завършили основно образование за участие в първи и трети етап на класиране в VIII клас

Незаети места след ВТОРИ етап на класиране 

Незаети места след ТРЕТИ етап на класиране