Прием 2023-2024Стефка Мънгова

Прием 2023-2024, след 7-ми клас – Свободни места след четвърти етап на класиране :