Специалност “Моден дизайн” – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

Ако вашата цел е да се реализирате професионално в  творческа, динамична и иновативна среда – заемете своето място в

СПЕЦИАЛНОСТ

“МОДЕН ДИЗАЙН

П Р О Ф Е С И Я

„ДИЗАЙНЕР”

Учениците придобиват знания и умения:

  • да осъществяват собствените си идеи и да създават облекло и аксесоари по свой вкус;
  • да изграждат естетически усет към съчетаване на цветове и шарки;
  • да използват иновативни методи в работата с различни платове и материали;
  • да усвояват техниката и технологията за изработване на облекло и аксесоари;
  • да бъдат креативни и уникални като се включват в модни изяви и творчески проекти.

Завършилите специалността намират успешна реализация в различни направления на модната индустрия като модни стилисти и дизайнери, конструктори-моделиери, проектанти, мениджъри, организатори на модни ревюта, модни фотографи, рекламни експерти, модни консултанти, преподаватели и получават:

– трета степен на професионална квалификация

– образование СРЕДНО

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дневна, с разширено изучаване на английски език

 Най-амбициозните и талантливи дизайнери имат възможност за самостоятелен творчески и бизнес път на развитие чрез създаване на собствени дизайнерски фирми за производство на облекло със  собствена търговска марка.

 Съвременните изисквания на глобалната икономика налагат нуждата от обучени специалисти в области, които да са конкурентноспособни на пазара на труда.