Специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – дуална форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

Ако мечтаете за успешна кариера в областта на модата, производството и търговия с облекло, най-добрата възможност да поставите нейното начало ви дава

 СПЕЦИАЛНОСТ

“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯ

 НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

П Р О Ф Е С И Я „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”

Учениците  придобиват знания и умения:

  • да експериментират и изработват модели облекла в съзвучие с българските традиции и последните световни модни тенденции;
  • да боравят с различни стилове в изобразителното изкуство и модата при проектиране, конструиране и моделиране на съвременни облекла;
  • да участват в творчески проекти на фирми-производители на облекло, да показват наученото в модни форуми и дефилета.

 Завършилите специалността намират успешна реализация като конструктори-моделиери, проектанти, дизайнери, мениджъри на шивашки фирми, модни консултанти, преподаватели и получават:

трета степен на професионална квалификация;

– образование: средно

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дуална, с изучаване на английски език

 Благодарение на добрата професионална подготовка и с малки инвестиции моделиер-технологът има възможност  да създаде собствена фирма за изработване на облекло.

Град Русе е център на конфекционния бранш в България – тук са позиционирани около 300 шивашки фирми. Местният трудов пазар изпитва необходимост от кадри, като тези позиции от години са най-срещаните в офертите на Бюрата по труда в  Русе и региона.