Прием 2020-2021Стефка Мънгова

123 успешни години история и традиции!

Като професионално училище с дългогодишни традиции, гимназията изпълнява мисията си да подготвя и възпитава специалисти с висока мотивация – мобилни, адекватни, творци. Обучението се осъществява в сътрудничество с водещи фирми от шивашкия бранш, фризьорски и козметични студия в града и региона и подготвя висококвалифицирани кадри в областта на шивашката промишленост и услуги за личността.

Желанието, ентусиазмът и професионализмът на учениците се доказват от постигнатите призови места на ежегодните състезания по професии, организирани от МОН в рамките на Панорама на професионалното образование в гр. Велико Търново, гр. Варна и гр. Пловдив. В направленията „Най-добър млад фризьор и гримьор“ и „Моден дизайн и десениране на текстил“ учениците от гимназията неизменно печелят първите отборни места и редица индивидуални награди.

Гордост за всички са традициите, приемствеността и атмосферата на вечно търсене и експеримент. Затова и реализацията на випуските е успешна.

Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе разполага с: 4 учебни работилници, оборудвани със съвременни електронни шевни машини и гладачна техника; компютърни кабинети с висок клас компютърни терминални решения; художествено ателие; зала за тържества; модерно обзаведени козметично студио и фризьорски салони – представители на елитни европейски търговски марки за козметични и фризьорски продукти.

Училището е водещо в реализирането на Проекти и Програми, финансирани от ЕС.

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе предоставя достъпна архитектурна среда.

Прием 2020-2021:

След 7-ми клас:

“МОДЕН ДИЗАЙН”

“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

“ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ”

“КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ”

Заповед № 01-646/05.05.2020 година на директора на ПГО “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе за утвърждаване на държавния план-прием в училището за учебната 2020/2021 година

График за работа на комисиите за приемане на документи на ученици

График за работа на комисиите за записване на ученици