Специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – дневна-дуална форма на обучение – след 7 класadmin

Ако мечтаете за успешна кариера в областта на модата, производството и търговия с облекло, най-добрата възможност да поставите нейното начало ви дава

СПЕЦИАЛНОСТ
“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”
ПРОФЕСИЯ
“МОДЕЛИЕР – ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”

Учениците придобиват знания и умения:

    • да експериментират и изработват модели облекла в съзвучие с българските традиции и последните световни модни тенденции;
    • да боравят с различни стилове в изобразителното изкуство и модата при проектиране, конструиране и моделиране на съвременни облекла;
  • да участват в творчески проекти на фирми-производители на облекло, да показват наученото в модни форуми и дефилета.

Завършилите специалността намират успешна реализация като конструктори-моделиери, проектанти, дизайнери, мениджъри на шивашки фирми, модни консултанти, преподаватели и получават:

  • трета степен на професионална квалификация;
  • образование – СРЕДНО

Срок на обучение – 5 години след VII клас

Форма на обучение – дуална, с изучаване на английски език

Благодарение на добрата професионална подготовка и с малки инвестиции моделиер-технологът има възможност да създаде собствена фирма за изработване на облекло.