СтипендииСтефка Мънгова

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование за учебната 2023/2024 г.

Приложение № 1 към Вътрешните правила – Заявление – декларация

Приложение 2 към Вътрешните правила – Заявление – декларация за настъпило еднократно обстоятелство

Условия за получаване на стипендии – I срок, учебна 2022-2023г

Условия за получаве на стипендии – II срок на учебната 2022-2023

Заявление стипендия успех- 1срок 2023-2024

Заявление стипендия защитени спец,недостиг -1срок 2023-2024

Заявление стипендия дуална система-1срок 2023-2024

Заявление стипендия доход-1срок 2023-2024

Заявление стипендия без родители -1срок 2023-2024

Заявление стипендия без 1 родител-1срок 2023-2024

Декларация еднократно обстоятелство1срок 2023-2024

Заявление стипендия ученици трайни увреждания -1срок 2023-2024