НАЧАЛОМария Петрова
 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…


 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…


 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…


 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…


 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…


 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…


 • Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

  Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


 • Награждаване на участници в конкурса ни за скица „Цветно лято“

  На 10. април 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се състоя официалното награждаване на ученици от VI клас и VII клас от основни училища в Русе и областта, които мотивирани от своя интерес към модата и изобразителното изкуство, взеха участие в конкурса ни за скица „Цветно лято“. Инициативата се…


 • Посещение във фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет

  Ученици от XII „г“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, професия „Десенатор на текстил“, посетиха на 4. април с учебна цел фирма „МАК“ АД – Габрово и Техническия университет в града. В компанията, която произвежда всички видове тъкан текстил, учениците бяха впечатлени от базата за производство на сурови тъкани, използваните линии…


 • Конкурс „Цветно лято“

  Модата, изкуството, вдъхновението вървят ръка за ръка. Пъстрите рисунки на участниците в конкурса „Цветно лято“, организиран от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, са доказателство за това. В надпреварата за изработване на скица на модел с оригинална интерпретация на младежка мода, се включиха 16 ученици от VI клас и VII клас…