Конференция „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти участваха на 21 юли 2022 г. в конференция на тема „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“, организирана от Русенска търговско-индустриална камара /РТИК/.
Инициативата бе в рамките на проект ACTIVE, в който професионалната гимназия е активен участник и домакин на работни срещи, насочени към младите хора от аутистичния спектър.
Като дългогодишен партньор на РТИК и образователна институция с опит в професионалното обучение на ученици със специални образователни потребности, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе успешно интегрира децата със специални нужди с цел тяхната социализация и преход от училищна към работна среда.