КОНТАКТИadmin

Форма за обратна връзка

Свържете се с нас

улица „Велико Търново“ 21
Русе 7000, България

Стационарни телефони:

+359 82 822 831 – директор Даниела Дойнова-Кънчева;

+359 82 834 957 – заместник-директор учебна дейност Анна Георгиева;

+359 82 834 957 – заместник-директор учебно-производствена дейност инж. Ивелина Апостолова;

+359 82 87 30 25 – заместник-директор по АСД Боряна Метева и главен счетоводител

+359 82 83 49 46 – канцелария;

Мобилни телефони:

0898767865 – директор Даниела Дойнова-Кънчева;

0887199774 – заместник-директор учебна дейност Анна Георгиева;

0888141312 – заместник-директор учебно-производствена дейност инж. Ивелина Апостолова;

0889 120 655 – заместник-директор АСД Боряна Метева

E-mail : pgo_rousse@abv.bg

Работно време : 8:00 – 16:30
Делнични дни (Понеделник-Петък)