История на училищетоadmin

Професионална гимназия по облекло
“Недка Иван Лазарова” – Русе
УЧИЛИЩЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е основана по време на българското Възраждане чрез дарение на прогресивни българи. Красивата сграда на училището, разположена в непосредствена близост до река Дунав, представлява архитектура забележителност. Гимназията разполага с 4 корпуса, в които се обучават ученици в дневна, вечерна и самостоятелна форма по специалностите „Моден дизайн”, „Моделиране и конструиране на облекло от текстил”, „Производство на облекло от текстил”, „Фризьорство” и „Козметика”.Sgrada 1933
На 5 декември 2014 г. Професионална гимназия по облекло ”Недка Иван Лазарова” отбеляза своя патронен празник с откриване на възродената за живот първа зала за концерти в Русе, съградена през 1936 г. С благословията на Негово Високо преосвещенство Русенския митрополит Наум залата бе тържествено открита от Областния управител на Област Русе – г-н Стефко Бурджиев и именувана „Добродетел“. С ентусиазма и всеотдайността на първосъздателите 120-годишната съзидателна дейност се продължава и днес от ръководство, колектив и ученици, продължители на традициите на Женското благотворително дружество „Добродетел”.
Женско дружество “Добродетел” е най-авторитетната и с многопосочни изяви благотворителна организация в Русе. Наследник на женско благотворително дружество “Ступанка”, основано през 1869 г., членките на “Добродетел” продължават и развиват възрожденската традиция сред русчуклии. След Освобождението по инициатива на Стоянка Доганова, Дружеството, което е едно от най-многобройните и активни членове на Българския женски съюз, през 1895 г. поставя началото на своето Девическо професионално училище, второто в страната след училището на софийското дружество “Майка”. От 1933 г. то носи името на Недка Иван Лазарова, в чиято памет съпругът й – виден русенец, дарява 510 000 лева за построяване на девическо училище с единственото изискване то да носи името на съпругата му на „вечни времена”. Известно е, че дълги години учебното заведение се издържа изцяло от дружество “Добродетел”, което набира средства от членски внос, учебни такси, благотворителни лотарии и др.
Признание за високия професионMINOLTA DIGITAL CAMERAализъм на преподавателския екип на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе са престижната награда „Русе” през 2006 година за принос в развитието и утвърждаването на иновации в образованието и индустриалното развитие на града и индивидуалните награди „Русе”, на учители от гимназията за „Цялостен принос в предучилищното, началното, основното и средното образование”. Авторитетна е и наградата за „Най – добра практика за учене на възрастни 2013 г.” на МОН, присъдена на училището и създадения към него по Програма Phare Център за обучение на кадри в шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов район.
Неизменни са призовите места, които възпитаниците на училището заемат на национални състезания по професии, организирани от МОН в рамките на всички издания на Панорамата на професионалното образование, редица конкурси и олимпиади. Творческото мислене и новаторският дух на учениците на гимназията се подкрепят чрез качествен достъп и участие в културни събития от обществения живот на града ни. Спортните успехи на учениците, участието им в конкурси за рисунки, разнообразни литературни изяви, издаването на училищен вестник „Съвременник” са форми за извънкласни дейности, които насърчават личностното развитие и зачитането на културното многообразие в гимназията.
Шивашката промишленост е бранш, който доминира в икономическия профил на Русе и областта и осигурява постоянна заетост. Този сектор е с най-висок индекс на обхващане на обучените специалисти в производствения, творческия и управленския процес. Броят на шивашките фирми в Русе е над 250. По информация на Община Русе повече от 50 шивашки предприятия работят на ишлеме и осигуряват продукция за пазарите на Германия, Франция, Италия и Средния Изток.Rabotilnica 1
Поради това интересът към завършващите ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе е изключително голям. Организират се постоянно изнесени практики, производствени екскурзии, семинари и срещи-беседи, които помагат на работодателите и младите хора да създадат необходимите контакти, така че да се срещнат интересите и на двете страни. Голяма част от възпитаниците на училището се реализират като дизайнери, технолози, конструктори и моделиери на облекло и текстил. Предоставя им се възможност за професионално и кариерно развитие, което отговаря на всички европейски стандарти и изисквания по програмите за насърчаване на младежката заетост на територията на Европейския съюз.
Над 70 % от учениците в гимназията продължават образованието си във ВУЗ както в България, така и в чужбина. Не малка част се реализират по специалността си, като добрата професионална подготовка ги прави търсени кадри на пазара на труда. Много възпитаници на училището откриват собствен бизнес и с успех управляват шивашки ателиета, фризьорски салони и козметични студия.
В ползотворно партньорство с фирми от конфекционния бранш и услугите за личността, обединени в Браншови съюз на производителите в леката промишленост Русе и БАПИОТ България и държавни институции, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе има богат опит в реализирането на редица проекти – по Програма „Леонардо да Винчи”, сега „Еразъм+”, “Global fund”, „Phare”, Трансгранично сътрудничество, „Развитие на човешките ресурси”, Програми на МОН, Проекти „Публично частно партньорство” с представители на бизнеса, Проекти за „Развитие на клъстерите в България”, SES-Германия, USAID – Правителство на САЩ за България, Junior Achievement България, GTZ – Посолство на Германия в България и други, Bolton Universiti UK, Landesakademie Deutschland и др.
sgrada-1Приоритет на общоучилищния колектив е да се хармонизира със стремежа на младите хора за успешен професионален старт чрез осигуряване на действаща система на иновативно професионално образование и задоволяване на потребностите на пазара на труда, чрез традиционно добрите взаимовръзки с Дирекция Бюро по труда Русе и Дирекция Регионална служба по заетостта Русе. Знанията и уменията, които придобиват възпитаниците на гимназията, им гарантират успешна професионална реализация в град Русе, превърнал се благодарение на училището в център на конфекционния бранш в България.
Основна цел на Ръководството на професионалната гимназия е създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаване на учениците към културата и културните събития в града. Чрез партньорството на училището с български и чуждестранни обществени организации и институции, между които: Русенски университет ”Ангел Кънчев”, клуб “Отворено общество”-Русе, професионални училища по текстил в Австрия и Великобритания, “Евротрейдинг “-Италия, специализирани издания за мода в Германия и Япония, водещите шивашки фирми в града, Schwarzkopf България, културни институции в Русе като Драматичен театър „Сава Огнянов”, Държавна опера, Оперно – филхармоничното дружество, Държавен куклен театър, Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Регионален исторически музей, Читалище „Зора” , Държавен архив Русе и др. се стимулира социалното приобщаване, етническото многообразие, равенството и активното участие на учениците в културните процеси в гимназията и в града. Приоритет е насърчаването на творческо мислене и креативността у учениците, разширяване на достъпа им до култура, както и утвърждаване на социалната мисия на училището като институция.5
Делото на Женското благотворително дружество „Добродетел” е доказателство за това как се създава, развива и усъвършенства една идея, родена от добродетелта и ентусиазма на далновидни и родолюбиви българи, която е реалност до днес. Историята на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова”- град Русе е пример за това как мъдростта на традицията и опитът на поколенията се обединяват, за да впишат възпитаниците му в света, който се нуждае от красотата, създавана от тях. Не случайно девизът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе е прочутата фраза на Ивон Делендр: „Ние обличаме духа, а не само тялото си!”.
Всички успехи на училището са резултат от всеотдайните усилия на ръководство, учители и ученици, на водещите конфекционни фирми в града и областта, които днес доказват висок професионализъм, съчетавайки традиция, творчество и новаторски дух, превръщайки гимназията в „ Училище за цял живот”!