Дипломиране на Випуск 2019

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 20 юни 2019 г. в зала „Добродетел“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе се състоя официалното връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2019.

Усмихнати и развълнувани, облечени в тоги, ушити от възпитаници на гимназията, момичетата и момчетата от модното училище на Русе получиха дипломите, които увенчават техните усилия да бъдат подготвени, мотивирани млади хора с възможности за успешна професионална реализация.

С много обич и благопожелания към випуска се обърна инж. Диана Иванова – Директор на гимназията.

Гости на церемонията бяха представители на бизнеса, на РУ „Ангел Кънчев“, както и много родители, които с гордост слушаха за постиженията на своите деца в учението, в различни конкурси и спортни състезания, както и в извънкласните дейности, които оставиха своя отпечатък в цялостната атмосфера на училището.

Скъпи ученици от Випуск 2019, пожелаваме ви с вдъхновение и радост да изследвате и обогатявате света и себе си, бъдете здрави и успешни! Запазете милите спомени от училището, съхранете приятелствата, които продължават цял живот!

На добър час, момичета и момчета!