Аз гарантирам щастливо детство

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ в конкурс, организиран от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Наградата бе връчена на инж. Диана Иванова – Директор на училището, на тържествена церемония в гр. София на 20 ноември 2019 г. Постиженията на гимназията бяха оценени в категория „Значимо партньорство“ от комисия с експерти от ДАЗД, общественици и представители на медиите.

Основно предимство на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе за присъждане на отличието е приноса в грижата за децата и реализиране на дейности, допринасящи за тяхното пълноценно развитие. 

Модното училище е в дългогодишно партньорство с  неправителствени организации, академичните среди и бизнеса в град Русе. По време на обучението си учениците стават част от общност, която осигурява възможности за приобщаващо образование като процес на осъзнаване и подкрепа на индивидуалността на всяко дете. Ефективното взаимодействие на педагогическия екип с родителите в съвместни инициативи, стимулират превръщането на гимназията в модел на съвременно училище, предоставящо качествено образование и  модерна професионална подготовка.