Национално външно оценяване на дигиталните компетентности 2016 г.