#Златни125

С Модата в кръвта… вече 125 години…Това е Модното училище на Русе!Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе #Златни125 #ТоваСмеНие #125МодниСтраници #Русе #България #образование #мода #фризьорство #ПриемСлед7Клас #КомютърноПроектиране #мечти #кариера #училище #КреативнаИндустрия #Бъдеше #МОН

Модни изкушения от учениците от 11а клас, специалност „Моден дизайн“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, град Русе, в часовете по Учебна практика Дизайн на облекло с г-жа Пламена Пинтева.Видно е, че 2022 година ще е експресия от импресията на радостта да твориш и създаваш усмивка с настроение.Очакваме с нетърпение следващите творчески хрумвания…

Кампания „Пази детето в Интернет“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе откри на 05 януари 2022 г. инициативата на застрахователна компания „ЛевИнс“, под надслов „Пази детето в Интернет“. Лицата на кампанията са Ивет Горанова, олимпийска шампионка по карате и Явор Колев, дългогодишен експерт по киберсигурност в ГДБОП. Мероприятието се подкрепя от МОН и РУО – Русе и…

Дейности по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ученици от Х „б“ клас в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, професия „Моделиер-технолог на облекло“, през месец декември проведоха първото се пробно стажуване. В рамките на Дейност 3 „Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение“…

Уважаеми ученици, родители и колеги,

Напомням, че Коледната ваканция е до 3 януари 2022 г. (понеделник) вкл. На 4 януари 2022 г. (вторник), продължават присъствените учебни занятия за всички ученици от 8 до 12 клас, чиито родители са подали декларации. Тестването с щадящи неинвазивни тестове е от 7.40 до 8.00 ч. в стаята, където съответният клас има първи час. Останалите…